Voor een uniform bankrekeningnummer

In het Nederlands Dagblad van 17 juni 2009 staat dat de Consumentenbond tegen een lang bankrekeningnummer is. Ik zelf vind dat het uniforme bankrekeningnummer meer voordelen dan nadelen heeft en daarom wel ingevoerd moet worden.

Met de “Single European Payment Area” (SEPA) moeten betalingen in de hele EU net zo makkelijk worden als binnenlandse betalingen. Een nadeel van betalingen in de hele EU volgens hetzelfde stramien is uiteraard dat men dan een nummersysteem nodig heeft die voldoende ruimte biedt voor alle bankrekeningen in dat gebied. Tegen dat nadeel staat het voordeel dat bedrijven en consumenten dan alle betalingen op dezelfde manier kunnen afwikkelen.

Ik heb zelf ervaren, toen ik van Nederland naar Duitsland verhuisde, dat o.a. T-Mobile Nederland het onmogelijk vond facturen naar Duitsland te sturen. Na zeven bevestigde adreswijzigingen verklaarde T-Mobile Nederland dat het verboden is naar het buitenland te verhuizen! (Pas viereenhalf jaar later, toen ik weer in Nederland woonde, heeft een deurwaarder mij in de gelegenheid gesteld de factuur alsnog te voldoen. Deze „dienst” kostte zo ’n € 200 extra.) – Heel anders T-Mobile Duitsland: toen ik terugkeerde bood T-Mobile Duitsland aan het contract onder gunstige voorwaarden vervroegd te beëindigen.

Het is kennelijk erg duur voor Nederlandse bedrijven om meer dan één factureringsproces erop na te houden. Als men ook in de SEPA verkorte bankrekeningnummers voor puur nederlandse betalingen blijft aanhouden, moeten bedrijven toch weer meerdere processen erop na houden.

Denk niet te snel dat dat slechts een enkeling betreft. Alleen ten oosten van Enschede wonen al meer dan 30 000 Nederlanders in Duitsland; aan de rest van de grens met Duitsland en Belgi‘ zijn soms hele dorpen aan het vernederlandsen. Meer dan 20 000 Duitsers studeren aan een nederlandse universiteit of hogeschool; uiteraard komen ook Duitsers die niet studeren en andere Europeanen naar Nederland. Voor een maatschappij met veel internationale contacten moeten ook internationale bankdiensten toegankelijk worden. Jammer dat het Nederlandse bedrijfsleven dat alleen kan als er ook één uniform bankrekeningnummer komt.

Juni 2009, David N. Jansen