Wrang welkom na jarenlange hordeloop

Over de plannen tot een naturalisatiedag wil ik graag het volgende kwijt: Nu al is de behandeltermijn voor naturalisaties één heel jaar. Dat betekent dat de naturalisandus meestal tijdens de procedure nog een dure verlenging van zijn verblijfsvergunning moet aanvragen (ca. € 200 per persoon en jaar), soms ook nog een nieuw (buitenlands) paspoort of andere documenten. De invoering van een jaarlijkse naturalisatiedag mag er niet toe leiden dat naturalisandi nog langer op de toekenning van het Nederlanderschap moeten wachten en onnodig op verdere kosten gejaagd worden.

Het verblijf van een buitenlander in Nederland is een grote hordeloop: na het inburgeringsexamen buitenland (€ 350) een maandenlange procedure voor de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (€ 830), die pas een toestemming is om Nederland binnen te reizen en hier direct na aankomst om een verblijfsvergunning (€ 283) te verzoeken; elk jaar een dure verlenging, waarbij weer allerlei eisen gesteld worden. De inkomenseis leidt er b.v. toe dat jonge Nederlanders met een buitenlandse partner hun studie afbreken en op zoek gaan naar een willekeurige baan, maakt niet uit wat voor werk, als het maar boven de inkomensnorm ligt. Na vijf, zes, of in toekomst eventueel zeven jaar vol dergelijke chicanes klinkt een welkom wrang, zeker als het (indirect) uit de mond komt van mw. R. Verdonk, een Vreemdelingenminister die vooral de barrières nog hoger gemaakt heeft.

Steeds meer Nederlanders met een buitenlandse partner vertrekken naar België of Duitsland, waar het wel mogelijk is tegen redelijke kosten en zonder maandenlang gescheiden te leven een verblijfsvergunning te krijgen. Ik kan ze geen ongelijk geven. Maar is dat wat de Vreemdelingenminister wil? Juist die mensen verjagen die heel duidelijk maken dat ze openstaan voor een andere cultuur en zo de integratie bevorderen?

30 juni 2005, David N. Jansen