Inconsequente EU wil alleen Zuidpool beschermen

Het verbaast mij dat de EU een verdrag over de Noordpool afwijst (Nederlands Dagblad van zaterdag 20 september 2008). Er bestaat al een Antarctisch Verdrag, dat partijen verplicht rekening te houden met het behoud van leven rond de Zuidpool. Onder andere België, Engeland, Frankrijk en Noorwegen hebben dit verdrag in 1959 ondertekend; de meeste andere EU-landen zijn later toegetreden. Het daarop gebaseerde Antarctische Milieuprotocol, in werking getreden in 1998, stelt kort en bondig dat elke activiteit met betrekking tot minerale bronnen verboden is (behalve wetenschappelijk onderzoek).

Als de Noordpool „niet anders is dan andere gebieden” (volgens EU-commissaris Piebalgs), waarom moeten we hem dan anders behandelen dan de Zuidpool? Waarom hebben de meeste EU-landen dan wel het Antarctisch Verdrag ondertekend? Misschien omdat de Zuidpool zo ver weg ligt dat het toch niet uitmaakt? Maar milieuschade aan de Noordpool kan Europa duur komen te staan, juist omdat hij dichterbij ligt.

September 2008, David N. Jansen